Tjenester

Arkitektur, Byggeteknikk, Byggeadministrasjon, etc.

Referanser

Næringsbygg, bolig og offentlige bygg

Kontakt oss

Adresse, telefon, e-post og kontakter.
  • sliderpicture.jpg

    Fra prosjektide til ferdig konsept

  • Hammerfest i Nordlys

    Energibyen Hammerfest

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Kommentar:
Arkitektur

Har du en drøm om egen bolig? Rehabilitering av bolig? Har virksomheten vokst ut av dagens lokaler? Skal det bygges næringsbygg forretning, kontorer eller industribygg f.eks. i forbindelse med byens ekspansjon tilknyttet oljenæringen? Har kommunen behov for nybygg, utvidelser eller rehabilitering av sine bygninger?

Les mer
Byggeteknikk og konstruksjon

Som enkeltstående oppdrag og som flerfaglig prosjekterende i egne prosjekter tilbyr vi byggeteknisk prosjektering av bygningskonstruksjoner i Tre, Betong og Stål.

 

Les mer
Byggeadministrasjon

Vi tilbyr prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Ved bruk av fagfolk til å styre prosjektet har tiltakshaver trygghet for at gjennomføringen blir i samsvar med inngåtte kontrakter og at valgte løsninger er iht. gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Les mer
Brannprosjektering

Brannteknisk analyse av eksisternde og nye byggeprosjekter.

Les mer
Arealplanlegging

Detaljplaner for hyttefelt, boliger og næringseiendommer.

Les mer