Detaljregulering.

Detaljregulering.

Detaljregulering  for Mørenot Hammerfest AS , Fjordaveien 30, Rypefjord.

ByggTjeneste AS utfører detaljregulering for Mørenot Hammerfest AS med formål å legge til rette for utvidelse av virksomhetens disponible areal, strukturere og forskjønne området, samt gi mulighet for bygingsvekst.

Oppstart av planarbeidet er annonsert i Finnmark Dagblad onsdag den 27. mars 2013 med frist til uttalselse den 29. april 2013.

Planforslaget ble 1. gangs behandlet i Hammerfest kommunen sitt møte for Miljø og Utvikling den 9. april 2014 og er lagt ut til høring.