Rørinspeksjonshall

Rørinspeksjonshall

Servicebygg for rengjøring og inspeksjon av rør for oljevirksomheten.

ByggTjeneste AS utfører design, RIB og prosjektadministrasjon for nytt bygg til POLARBASE AS.

Bygget er spesialtilpasset for formålet med utgangspunkt i tilsvarende bygg oppført på andre oljebaser. Det er imidlertid utført lokale tilpassinger ut fra geografiske forhold, samt Polarbase sin egen erfaring fra mange års drift av denne type aktivitet.

Bygget føres opp i sin helhet i betongelementer. Bygget er delt i 2 avdelinger - Inspeksjonshall og sosiale rom.

Bygget har et samlet bruksareal BRA 805 m2. 

Det er lagt vekt på en god miljøprofil og energiøkonomiske løsninger. Bla. utnyttes overskuddsvarmen fra luftkompressor til oppvarming i bygget. Bygget tilfredstiller førøvrig alle krav i TEK 10.

Planløsning og design er utført i et nært sammarbeid med eier og bruker.

 

Totalentreprenør er Hammerfest Entreprenør AS.