Storvannsveien 64, Enebolig - 2012

Storvannsveien 64, Enebolig - 2012

Ny enebolig i eldre utbygget boligfelt med tilpassing til eksisterende bebyggelse.

Lavenergibolig med fokus på miljø mht. energibruk og materialvalg. Planprosessen er utført i nært sammarbeid med byggherre og entreprenør.