Arkitektur

Arkitektur

Har du en drøm om egen bolig? Rehabilitering av bolig? Har virksomheten vokst ut av dagens lokaler? Skal det bygges næringsbygg forretning, kontorer eller industribygg f.eks. i forbindelse med byens ekspansjon tilknyttet oljenæringen? Har kommunen behov for nybygg, utvidelser eller rehabilitering av sine bygninger?

ByggTjeneste AS kan bistå med prosjektering fra skisseutkast til detaljprosjektering. Ingen oppdrag er for små, ingen for store.

Med utgangspunkt i eksisterende miljø og byggherrens behov og ønsker, finner vi det enkelte prosjektets styrker og muligheter, og skreddersyr løsninger ut fra beliggenhet, funksjonalitet og bruk. Vi kan stå for innsending av byggesøknad til offentlige myndigheter for behandling og godkjenning.

Til prosjektering benyttes siste versjon av Autodesk Revit tegneprogram som er forberedt for BIM (Bygnings Intelligent Modellering ) og IFC.