Byggeadministrasjon

Byggeadministrasjon

Vi tilbyr prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Ved bruk av fagfolk til å styre prosjektet har tiltakshaver trygghet for at gjennomføringen blir i samsvar med inngåtte kontrakter og at valgte løsninger er iht. gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Pr. dato har vi 3 ingeniører som gjerne hjelper deg i gang med prosjektet og loser deg trygt i mål.

Ta kontakt for avtale om et uforpliktende møte eller tilbud på ønsket bistand.